Kalite Hedeflerimiz

 

HASTANE AMAÇLARI

v  Kaliteyi arttırmak ve modern çağın gereklerine uygun, disiplinli bir sağlık hizmeti vermek

v  Hastane alt yapı ve donanım  eksikliklerini gidermek

v  Hastane personelini nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek

HASTANE HEDEFLERİ

v  Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

v  Hastane binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak

v  Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek